Pamuk Gübreleme, Pamuk İçin Gübre, Pamuk Gübresi

Pamuk Gübreleme

Pamuk gübreleme, pamuk bitkisinde verimi artırmak için, topraktan ve yapraktan verilecek organik ve kimyasal gübrelerin zamanını ve miktarını en ideal şekilde ayarlamaktır. Pamuk gübreleme doğru yapılmaz ise tarla verimleri çok düşebilir, iklim değişiklerinin öngörülmez olması eski klasik tip pamuk gübrelemesinin yeterli gelmediğini göstermiştir. Klasik pamuk gübrelemede standart ekim öncesi dekarına 30-40 kg taban gübresi uygulaması. Sonrasında bitkinin gelişim durumuna göre her sulama suyunda dekara 10 kg gelecek şekilde, nitrat gübresi, üre gübresi, şeker gübresi vb. azotlu gübre uygulaması şeklinde olurdu. Yani pamuk için yaprak gübreleri vardı, yaprak gübresi uygulaması zaten bilinmezdi. Ekim öncesi toprak hazırlığında toprak düzenleyici kullanılmazdı. Belki çok az bir fark var gibi gözükse de verimi ciddi oranda artıran unsurlar olduğu için bir hayli önem kazanıyor. Şöyle bir hesap yaparsak günümüzde gübre, mazot, ilaç, sulama, işçilik vb. tüm üretim masraflarını hesapladığınızda her ne kadar pamuk fiyatları değişken olsa da artık en az 350-400 kg pamuk fiyatına karşılık gelmektedir dekar masrafları. Diyelim ki dekarından 500 kg hasat yaptığınızda size kalan kâr 100-150 kg pamuk ise, 650 kg hasat yaparsanız 250-300 kg kâr kalıyor dekarına. Yani çok az bir dokunuş ile kârınızı 2-2,5 katına çıkardınız. İşte bu yüzden pamuk gübrelemede güncelleme yapmanız bunun için çok önemlidir. Bu yüzden toprak hazırlığında Rekor Gelişim gübresini, ve yapraktan da da Rekor Gübre Sıvı Yaprak gübresini en az 2 tekrar kullanmanızı tavsiye ediyoruz öneriyoruz. Ayrıca damlama sulama yapılan araziler için Rekor Damlama gübreleri verimi ciddi oranda artırmaktadır. Rekor Gübreleme Programından detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Yine sitemizin yukarıdaki ‘Pamuk Gübreleme Programı’ Sayfasından okuyabilirsiniz.

 

 
 
 

Pamukta Hangi Gübre Kullanılır

Pamukta hangi gübre kullanılır dediğimizde pamuk gübrelemede öncelikle iyi bir pamuk tarlası nasıl olmalıdır, verilen hangi gübreden ne bekliyoruz, ne sonuç almalıyız bunları çok iyi bilmek gerekir. Çünkü taraklanması gereken bir zamanda sadece boy yaptırıcı bir gübre uygulaması yaparsanız veriminiz düşecektir. Kısacası pamuk için tercih edeceğimiz gübreler kademe kademe şu sonuçları vermelidir.

 

Pamukta iyi bir çimlenme olmalıdır. Homojen bir çıkış sağlamalıdır.

 

Pamuk bitkisinde çok iyi taraklanma , bitki sık boğumlu gelişmelidir.

 

Pamuk bitkisinde çok iyi çiçek tutumu sağlamalıdır. Çiçek tutumu en dipten en tepeye kadar eşit büyüklükte olmalıdır. En dipteki çiçekler olmak üzere dökülme sorunu yaşamamalıdır.

 

Pamuk kozaları ve çekirdekleri iri olmalıdır. Çekirdek sayısı bir kozada en az 30 adet olmalıdır.

 

Pamuk için verilen gübre uygulamaları pamuğu kolay hasat edecek duruma getirmemeli, gereksiz ilave pamuk ilaçlama masrafı oluşturmamalıdır.

Etkili bir pamuk gübreleme ile yukarıdaki taleplerimizi rahatlık ile sağlayabiliriz. Elbette ki iklim faktörlerini de göz ardı etmemek gerekir. Pamukta hangi gübre yada gübreler kullanılır sorusunun cevabı yukarıdaki sonuçları oluşturan aşağıdaki gübrelerdir.

 
 

Pamuk Gübre İhtiyacı

Pamuk gübre ihtiyacı dekar başına ne kadar ? Potasyum uygulaması, fosfor uygulaması, şeker gübresi uygulaması dekara kaç kg’dır. Pamuk Verimini artırmak için hangi zamanlarda kullanılır.

Pamuk bitkisi de bir çok endüstriyel bitkilerde yada bir çok tarla bitkisinde olduğu gibi düzenli tarım yapılan araziler de dekar başına ortalama 30-40 kg taban gübresi ile ekilen bir bitkidir. Yani gübre ihtiyaçları yakındır. Sayfamızda pamuk için ne kadar gübre ihtiyacı var ise gerek tabandan, gerekse üst gübrelemesi dönemlerindeki atılması gereken dekar başına azot miktarları ne kadar bunlar yazılmıştır. Ayrıca pamuk için uygulanması gereken yaprak gübreleri, sulu gübre nelerdir, nasıl uygulanır bunlara da detaylı şekilde değinilmiştir.

 

 
 

Pamuk İçin Taban Gübresi ve Üst Gübresi Uygulaması

Pamuk bitkisine taban gübresi ve üstü gübresi uygulaması kısmi olarak birbirine bağlıdır. Pamuk gübrelemede taban gübresi uygularken dengeli ve yeterli miktarı belirlemek için toprak analizi yapmak yararlı olacaktır. Ancak toprak analizi yok ise; Pamuk ekimine elverişli olmayan topraklarda dahi toprak düzenleyici kullanarak, toprağınızı çözerek, toprağınız da var olan, toprakta tutunmuş ve çözünemeyen bitki besin elementlerinin bitkiye geçmesini sağlayarak, köklerini daha derine geçmesini sağlayabilirsiniz. Pamukta yukarı doğru gereğinden fazla boy yapmadan sık boğumlu ve dengeli büyümesini sağlayarak, doğrudan kozaların gelişimini sağlar, bu sayede verim artışı, düzgün koza tutumu ve lif kalınlığı oluşturur. Toprak düzenleyiciyle birlikte pamuk bitkisinin ihtiyacı olan taban gübresi ise; kimyasal gübredir. Taban gübresi olarak ortalama dekara 30 kg. 20-20 ‘lik kompoze gübre uygulayarak böylelikle pamukta hem fosfor ihtiyacı hem de azot ihtiyacının bir kısmı sağlanır. Pamukta gübrelemede üst gübreleri verilirken azotlu gübreler korkarak uygulanır, çünkü azotlu içerikli gübreler pamuk boğum sıklığını açar ama bir çok üretici pamuğun başka şekillerde boylandırılma tekniklerini bilmediği biraz fazla verip sonra durdurucu ilaç uygulamalarını bolca yapar. Bu konuda aşağıda anlatacağımız Yaprak Gübresi başlığını muhakkak okuyunuz. Üst gübreleme, azot gübrelemesi ilk sudan önce ikinci uygulamada % 26’lık Amonyum Nitrat kullanılır ise; dekara 25 kg, Amonyum Sülfat kullanılacak ise; 35 kg eğer üre kullanılacak ise; dekara 15 kg kullanılmalıdır. Pamukta gübrelemede çiçeklenmeyi sağlayan fosforlu gübre ise, dekara 10 kg olarak kullanabilir.

Pamuk İçin Toprak Düzenleyici Gübre
 
 

Pamuk İçin Sıvı Yaprak Gübresi

Pamuk için yaprak gübresi uygulamalarının özel bir önemi vardır. Bitkiler arasında en fazla sık boğumlu büyümesi istenen bitki pamuktur. Yaprak gübresi bunun tersine çalışmamalıdır.

Pamuk gübreleme yapılırken peki iyi bir sulu yaprak gübresi, sıvı yaprak gübresi nasıl olmalıdır, tabii ki pamuk bitkisinde hızlı gelişim sağlamalı ama bunu yaparken de sık boğumlu büyütmelidir. Neden hızlı gelişmelidir dersek eğer, herbisitler ile yapılan yabancı ot mücadelesi sonrası ikliminde kötü gitmesi halinde, herbisitin gereğinden fazla uygulanması vb durumlarda pamuk yaprakları sararır ve bitki gelişemez. İşte bu durumda Yaprak gübresi uygulaması ile herbisit stresi derhal atılmalı ve dengeli bir gelişim sağlamalıdır. Bu konuda en yaygın ve bilinen yaprak gubresi Rekor Gübre Sıvı yaprak gübresidir. Rekor Gübre Sıvı yaprak gübresi ile pamuktaki zirai ilaç uygulamalarını azaltabilirsiniz. Çünkü bitki daha dirençli geliştiği için hasta olması zorlaşır.

Pamuk bitkisinin ilk suyunun biraz geç verilmesi istenir. bunun sebebi 1. su ile verilecek azotlu gübreler ile değil de kendi halinde biraz tarak yapması beklenir. Çünkü bu şekilde çıkan taraklar daha sağlıklı olmaktadır. Diğer yandan azotlu gübre ve sulama sonrası oluşmaya başlayan tarakları özellikle yeşil kurt zararlısı daha kolay kesmektedir, zarar vermektedir. İşte tam burada Rekor Gübre Sıvı yaprak gübresi 1. sulama öncesinden 10-12 gün önceki uygulanması halinde pamuktaki susuzluk stresini alır ve bitki rahat rahat taraklanmaya başlar. 1. sulamaya kadar taraklar gelişip olgunlaştığı için 1. su sonrası yeşil kurt zararlısından kendini korumuş olur. diğer yandan da taraklanma öncesi verilen yabancı ot için herbisit stresini de anında yok eder. Aslına bakarsanız yabancı ot mücadelesinin çok önceden çözülmesi gerekirken tam bu dönemlere sıkışıp kalması iklim şartlarının getirdiği stresten kaynaklanmaktadır. görüldüğü üzere tüm sorunları da ortaya çıkarmaktadır aslında. Tabii ki Rekor gübre Yaprak gübresi ile birbirilerine zincir gibi bağlı bu sorunları çözdüğünü aşağıdaki pamuk gübreleme videolarını izlerseniz fark edebilirsiniz. rekor Gübre yaprak gübresi 2. uygulamayı da çiçek öncesi uygulayabilirsiniz. Rekor gübre gübreleme programından gerek Rekor gübre sıvı yaprak gübresinin gerekse Rekor damlama gübrelerinin ve Rekor gelişim gübresinin hangi dönemlerde ne kadar verilmesi gerektiğini inceleyebilirsiniz. Yani Rekor gübre ürünleri en iyi pamuk gübresi diyebiliriz.

Pamuk için Sıvı Yaprak Gübresi
 
 

Pamuk için Damlama Gübresi – Pamuk Tarlası Damlama Gübreleme

Pamuk için Damlama Gübresi hangi gübrelerdir, pamuğun ihtiyaç duyduğu sevdiği toz, sıvı katı gübreler nelerdir. Pamuk Tarlası damlama gübreleme ile verimi ne kadar artar.

Pamuk gübreleme için damlama gübreleme sistemi, ilk kurulum maliyeti olan bir iş olduğun için her çiftçinin kurduğu bir düzenek değildir. Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde pamuğun yaygın şekilde yetiştiriliyor olmasına rağmen Aydın Söke ilçesi, İzmir ili Kınık, Bergama, Aliağa ilçeleri gibi bazı ilçelerde neredeyse herkes tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Diğer yerlerde bir düzenli kullanım söz konusu değildir.

İlk sulama ile baştan azotlu gübreler olmak üzere devamında dengeli gübreler, yada potasyum içerikli gübreler dahil pamuk bitkisinin ihtiyaç duyduğu besin elementleri damlama sulama ve gübreleme sistemleri ile verilir. Bunlara ilave olarak da aşağıdaki Rekor Gübre ürünlerini damlamadan uygulamanız verimi çok artırır.

 
 

Rekor Bakır Mangan Çinko Mikro İz Element Damlama Ve Yağmurlama Gübresi

Rekor Bakır Mangan Çinko Mikro İz element Gübresi toz formunda bir üründür. Pamukta taraklandırma, köklendirme, sık boğumlu gelişmesi konusunda iyi sonuç verdiren bir gübredir.

Toprağa uygulanır ve dozu dekara en az 200-300 gramdır. Ekimden önce son toprak işlemi öncesinde holder ile dekara en az 40 lt. su ile toprağa püskürtülerek uygulanır. ( Püskürtürken holder sürekli karıştırma modunda olmalıdır.) Damlama ve yağmurlama gübreleme sistemi olan arazilerde ise 1. Uygulama ilk sulama ile, 2. Uygulama koza tutumu sonrası verilir. Sulamanın başlarında gübreyi giriniz. Gübre tankına yada holdere katmadan önce başka bir kapta biraz çözüp öyle katınız. Tüm zirai ilaç ve gübreler ile karışabilir. Pamuk gübreleme için verim artışı anlamında oldukça etkili bir gübredir. Pamuk gübreleme önerisi olarak sizlere sunuyoruz.

 
Pamuk İçin Damlama Gübresi Yağmurlama Gübresi
 
 
 

Rekor NK’lı Sıvı Organomineral Damlama – Yağmurlama Gübresi

Rekor, ağırlıklı potasyum içerikli bir gübredir. Pamuk gübreleme işlemlerinde az gübre ile yüksek sonuç alınan, pamuk bitkisinde koza ve çekirdek irileşmesine destek sağlar. Rekor NK’lı organomineral damlama gübresi kullanım değerleri çok düşüktür, bu yüzden bitkinin ihtiyaç duyduğu potasyum içerikli gübreleri yine vermenizi tavsiye ediyoruz. Aşağıda damlama gübresinin pamukta kullanım dönemleri, zamanları ve miktarları ve şekli detaylı olarak yazılmıştır. Rekor, pamuk Çiçeğe girdikten sonraki ilk sulamadan itibaren 1,5 ay ara ile 2 tekrar tavsiye edilir. Uygulama dozu dekara 100-200 gramdır. Damlama-Yağmurlama gübreleme sistemi ile uygularken Rekoru en başlarda giriniz, bittikten sonra diğer gübreleri de girebilirsiniz. Yağmurlama sulama olup gübre tankı olmayan arazilerde ise holder ile dekara en az 40 litre su kullanarak mümkün olduğunca toprağa gelecek şekilde püskürtülüp ardından hemen yağmurlama sulama çalıştırılması şeklinde uygulanır. Aynı şekilde holder ile yağmur öncesinde de uygulanabilir. Rekor Nk’lı Gübre Sipariş

 
 

Pamuk Verimini Artırma

Pamuk gübreleme sayfamızdaki verdiğimiz tüm bilgiler pamuk verimini artırmak için verilmiştir. Ayrıca pamuk verimini artırmak için pamuk yetiştiriciliği konusunda gerekli olan yetiştiricilik kuralllarını eksiksiz yerine getirmek gerekir. Yani güzel toprak hazırlığı, zamanında ekim, doğru tohum seçimi, doğru ve yeterli sulama, ilaçlama, ve hasat. Pamuk Yetiştiriciliği sayfamızda gübreleme dışındaki diğer unsurlara detaylı şekilde değinilmiştir.

 
 

Pamukta Potasyum Uygulaması

Pamukta potasyum uygulaması dediğimizde pamuk üreticilerinin sorduğu soru yada kastettiği konu toprakta ne kadar potasyum var, dekarda kaç kg potasyum var durumu değildir. Buradaki asıl konu pamuk kozasının tam irileşme döneminde uygulanması alışkanlık haline getirilen potasyum içerikli yaprak gübresi uygulamalarıdır. Bir çok pamuk üreticisi çiftçi bu konuda net bir fayda mı var zarar mı var ölçümünü aslında yapabilmiş değildir. buradaki ayrın şudur ; pamuk bitkisi eğer canlı, sağlıklı, yaprak renkleri gayet güzel, herhangi bir zararlı vb. sorunu yokken yapraktan potasyum uygulamasını ilgili firmaların tavsiye ettiği oranlarda ve zamanda yaptığınızda sonuç alabilirsiniz belki. Ama tam tersi bitki yorgun, cansız, yapraklar minik ve yaprak renkleri sarıya çalıyor vb. durumlar söz konusuyken yapraktan potasyum gübresi uygulamasından bir sonuç alamadığınız gibi bitki gelişimi daha da olumsuz etkilenebilir. İşte yukarıdaki tavsiye ettiğimiz öneride bulunduğumuz gübreler, pamukta canlılığı, dengeli bir bitki gelişimi sağladığı için kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bu sayede verdiğiniz başta potasyum içerikli gübreleriniz olmak üzere daha kolay şekilde pamuk tarafından alınsın. Ancak madem konu potasyum içerikli gübreler, aslında en doğrusu toprak yapınız düzgünse, verdiğiniz gübrelerin bitkiye geçmesi konusunda sorun yoksa, ekim döneminde vermiş olduğunuz potasyum içerikli taban gübreleri. Zaten bitkinin ihtiyaç duyduğu gübre, koza irileşme büyüme dönemlerinde bitki tarafından kullanılabilecektir. Yine bu konuda da en büyük yardımcınız yukarıda bahsettiğimiz Rekor Gelişim Gübresi vereceğiniz taban gübrelerinin ve toprakta bekleyen diğer gübrelerin alımını artırmak anlamında pamuk gübrelemede ciddi destek sağlayacaktır.

 

Pamukta Potasyum Ne Zaman Verilir ?

‘Pamukta potasyum ne zaman verilir’ sorusunun cevabına baktığımızda yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda aslında en doğrusunun pamuk ekimi döneminde taban gübresi olarak verilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

 
 

Pamuk Fosfor İhtiyacı

Pamuk fosfor ihtiyacı vazgeçilmezdir. Pamuk bitkisi için hayati önem taşır. Pamukta fosfor direkt verimi arttıran bir elementtir. Fosfor pamukta, iyi bir çiçek tutumuna, koza olgunlaşmasına, kök gelişimine, bitkinin dengeli gelişiminde ciddi rol alır. Pamuk için ne kadar fosfor içerikli gübre verilmelidir konusunda ise toprağın en çok bağladığı bitkiye geçmesini engellediği elementlerden birisidir fosfor. Bazı kaynaklarda sadece 5 kg yeterlidir gibi açıklamalar kesinlikle itibar edilmemesi gereken şeylerdir. Hatta toprakta 5 kg fosfor var ise atmanıza bile gerek yok denilmektedir. Bunlar fiili durumlarda doğru şeyler değildir, sakın bu hatalara düşmeyin. Sizlere içerisinde fosfor elementi de olan taban gübrelerinden dekar başına kaç kg atılması gerektiğinden yukarıda bahsettik. Eğer fosforu biraz fazla bile atsanız bundan bir zararınız olmaz, bitkinin alamadığı ihtiyaç duymadığı fosfor zaten toprakta bir sonraki dönemde ekilecek bitki için hazır bekler. Ancak az attığınızda tüm yıldaki emeğinizi boşa harcarsınız. Yine yukarıda sizlere pamuk gübreleme için tavsiye ettiğimiz gübrelerden Rekor Gelişim gübresi topraktan bitkiye fosfor ve diğer gübrelerin alımını ciddi oranda artırır. Buradaki en önemli fayda doğru zamanda doğru gübreyi bitkinin almasını sağlamış olursunuz. Toprağa bir gübre verdiğinizde, bitki o gübreyi hemen alır diye bir garanti yok maalesef.

 

Pamukta Fosfor Noksanlığı

Pamuk bitkisinin köklerinde zayıflama, yapraklarında sararma, çiçeklenmesinde sorun yaşanır.

Pamuk Üreticilerinin yorum Videoları